the1biz

ใช้คะแนนจ่ายแทนเงินสดได้เลย!

qr_code

สแกน
แลกรับดีลคุ้ม

30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67

group_logo group_logo
text_the1biz text_the1biz

เมื่อช้อปกับร้านค้า The 1 BIZ ที่ร่วมรายการ โดยลงทะเบียนผ่าน QR code

*** จำกัดการรับคะแนนรวมสูงสุด 3,000 คะแนน ต่อหมายเลขสมาชิก The 1 ตลอดแคมเปญ ***

สะสม-แลกคะแนน The 1 ได้แล้ววันนี้

สมาชิก The 1 สะสม-แลกคะแนนเดอะวันเป็นส่วนลดได้แล้ว แค่บอกเบอร์โทรสมาชิก หรือโชว์บาร์โค้ดสมาชิกบน The 1 APP กับพนักงานร้านค้าก่อนชำระเงิน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม

หมายเหตุ : ก่อนชำระเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือแสดง QR Code บนแอปพลิเคชัน The 1 แก่พนักงานทุกครั้ง เพื่อบันทึกยอดซื้อ, การสะสมและแลกคะแนนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด

get_point

1. รับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ

เมื่อช้อปกับแบรนด์ที่ร่วมรายการ และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 หรือ QR code ที่สื่อหน้าร้าน และลิ้งค์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ

*เงื่อนไขการรับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ

• ก่อนชำระเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือโชว์บาร์โค้ดสมาชิกบน The 1 APP แก่พนักงานร้านค้าทุกครั้ง เพื่อบันทึกการสะสมยอดซื้อลงในระบบ ตามเงื่อนไขประเภทร้านค้าที่ร่วมรายการ

• ทุกๆ 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน The 1 สำหรับร้านค้าแฟชั่น และแอกเซสเซอรี อาหารเครื่องดื่ม ทองคำ (เฉพาะค่ากำเหน็จ และค่าบล๊อกทองคำ) คอสเมติก และสินค้าทั่วไป บริการด้านความงาม (เช่น ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ) บริการล้างรถ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

• ทุกๆ 50 บาท จะได้รับ 1 คะแนน The 1 สำหรับร้านค้าในกลุ่มไอที เฟอร์นิเจอร์ จิวเวลรี่ นาฬิกาลักชัวรี่ คลินิกความงาม และสถาบันการศึกษา

• กรณียอดซื้อที่หาร 25 หรือ 50 บาทไม่ลงตัวต่อใบเสร็จ ยอดซื้อที่เหลือเศษจะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้คะแนน และคะแนนสะสมจะเข้าในระบบและสามารถใช้ได้ในวันถัดไป

• มูลค่าการสะสมและแลกคะแนนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด

• กดลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม ณ ร้านที่ร่วมรายการสะสมและแลกคะแนน The 1 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม

• สมาชิก The 1 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง ตลอดแคมเปญ

• รับคะแนนเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ

• จำกัดการรับคะแนนเพิ่มสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อหมายเลขสมาชิก The 1 ตลอดแคมเปญ

• จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ

• คะแนนพิเศษจะเพิ่มเข้าโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีเดอะวันภายใน 30 วัน หลังจากแคมเปญจบ

• ตรวจเช็กร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.centralnakhonpathom.com/the1biz/

• ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67

• บริษัทฯ จะไม่ปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 ผิด

• สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนพิเศษสำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและตรงกันเท่านั้น

• รางวัลที่ได้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการ ไม่สามารถโอนย้ายให้กับสมาชิกท่านอื่นได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

get_point

2. รับเพิ่ม 2,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป ตลอดแคมเปญ

เมื่อช้อปกับแบรนด์ที่ร่วมรายการ และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 หรือ QR code ที่สื่อหน้าร้าน และลิ้งค์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ

**เงื่อนไขรับเพิ่ม 2,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป ตลอดแคมเปญ

• ก่อนชำระเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือโชว์บาร์โค้ดสมาชิกบน The 1 APP แก่พนักงานร้านค้าทุกครั้ง เพื่อบันทึกการสะสมยอดซื้อลงในระบบ ตามเงื่อนไขประเภทร้านค้าที่ร่วมรายการ

• ทุกๆ 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน The 1 สำหรับร้านค้าแฟชั่น และแอกเซสเซอรี อาหารเครื่องดื่ม ทองคำ (เฉพาะค่ากำเหน็จ และค่าบล๊อกทองคำ) คอสเมติก และสินค้าทั่วไป บริการด้านความงาม (เช่น ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ) บริการล้างรถ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

• ทุกๆ 50 บาท จะได้รับ 1 คะแนน The 1 สำหรับร้านค้าในกลุ่มไอที เฟอร์นิเจอร์ จิวเวลรี่ นาฬิกาลักชัวรี่ คลินิกความงาม และสถาบันการศึกษา

• กรณียอดซื้อที่หาร 25 หรือ 50 บาทไม่ลงตัวต่อใบเสร็จ ยอดซื้อที่เหลือเศษจะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้คะแนน และคะแนนสะสมจะเข้าในระบบและสามารถใช้ได้ในวันถัดไป

• มูลค่าการสะสมและแลกคะแนนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด

• กดลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม ณ ร้านที่ร่วมรายการสะสมและแลกคะแนน The 1 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม

• สมาชิก The 1 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง ตลอดแคมเปญ

• รับคะแนนเพิ่ม 2,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป ตลอดแคมเปญ

• จำกัดการรับคะแนนเพิ่มสูงสุด 2,000 คะแนน ต่อหมายเลขสมาชิก The 1 ตลอดแคมเปญ

• จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ 

• คะแนนพิเศษจะเพิ่มเข้าโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีเดอะวันภายใน 30 วัน หลังจากแคมเปญจบ

• ตรวจเช็กร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.centralnakhonpathom.com/the1biz/

• ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่  30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 

• บริษัทฯ จะไม่ปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 ผิด

• สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนพิเศษสำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนตรงกันเท่านั้น 

• รางวัลที่ได้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการ ไม่สามารถโอนย้ายให้กับสมาชิกท่านอื่นได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

section_sale

3.แลก 100 คะแนน ลด 100 บาท กับ 6
แบรนด์ ดัง ทั้งกิน ทั้งช้อป

ระยะเวลา: วันที่ 30 มี.ค. 66 – 19 พ.ค. 67 (51 วัน)
สมาชิก The 1 แลก 100 คะแนน รับส่วนลด 100 บาทผ่านแอพพลิเคชั่น The 1
กับ 7
ร้านดังทั้งกินและช้อปดังต่อไปนี้

section_sale_shop

***เงื่อนไขแลก 100 คะแนน ลด 100 บาท (เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วม The 1 BIZ ที่สาขาเซ็นทรัล นครปฐมเท่านั้น)

• จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ ต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน ต่อแบรนด์

• จำกัด 100 สิทธิ์ต่อแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการตลอดแคมเปญ

• จำกัดรวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ

• บริษัทฯ จะไม่ปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 ผิด

• รางวัลที่ได้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการ ไม่สามารถโอนย้ายให้กับสมาชิกท่านอื่นได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

text_exclusive

เมื่อช้อปกับ 800 ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ไม่รวม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท และร้านค้าในเครือ Central Restaurant และ Central Marketing group และ ทุกการช้อปในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับพอยท์ 2 เท่า เมื่อทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 หรือ QR code ที่สื่อหน้าร้านและลิ้งค์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ

ทุกการช้อปรับพอยท์ 2 เท่า จำกัด 5,000 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดการรับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนนต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน ต่อเดือน text_shop_x2 text_shop_x2

• สมาชิก The 1 Exclusive รับพอยท์ 2 เท่า* จากคะแนนสะสมปกติ เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านที่ร่วมรายการสะสมและแลกคะแนน The 1 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว)

• จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน

• จำกัด 5,000 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดการรับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนนต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน ต่อเดือน

• สมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 

• ก่อนชำระเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือโชว์บาร์โค้ดสมาชิกบน The 1 APP แก่พนักงานร้านค้าทุกครั้ง เพื่อบันทึกการสะสมยอดซื้อลงในระบบ ตามเงื่อนไขประเภทร้านค้าที่ร่วมรายการ

• สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านที่ร่วมรายการสะสมและแลกคะแนน The 1 คลิก https://campaign.centralpattana.co.th/The1BrandList/

• สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเคชัน The 1 ภายในระยะแคมเปญเท่านั้น

• สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับคะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้

o ส่วนที่ 1 คะแนนจากยอดซื้อโดยปกติ ตามอัตราการสะสมคะแนนของร้านค้า คะแนนจะเข้าโดยอัตโนมัติภายในวันถัดไป

o ส่วนที่ 2 คะแนนพิเศษจะเข้าโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีภายในเดือนถัดไป       

• สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน The 1

• คะแนนพิเศษจะโอนโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี The 1 ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง The 1 APP

• การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด และเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ เท่านั้น

• สงวนสิทธิ์ในการรับพอยท์พิเศษสำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น

• รางวัลที่ได้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการ ไม่สามารถโอนย้ายให้กับสมาชิกท่านอื่นได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไข

กิจกรรมพิเศษ
ฉลองเปิดศูนย์ฯเซ็นทรัล นครปฐม

วันที่ 30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67

สมาชิก The1 Exclusive รับฟรีกระเป๋า The1 Bag text_member_the1 text_member_the1

เพียงโชว์ Status The1 Exclusive บนแอปพลิเคชั่น The1 รับฟรีกระเป๋า The1 Bag 1 ใบ มูลค่า 590 บาท

เงื่อนไข

- จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ หมายเลขสมาชิก The1/ ตลอดระยะเวลา

- จำกัดรวม 200 สิทธิ์ตลอดรายการ

- รับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณศูนย์ฯ

สมาชิก The 1 แลก 55 คะแนน

รับ The 1 Bag ฟรี 1 ใบ
(มูลค่า 590 บาท)

เงื่อนไข

- จำกัด 1 คูปองต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน

- จำกัดรวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ

- แลกคะแนนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณศูนย์ฯ

redeem

สมาชิก The 1 แลก 100 คะแนน

รับ บัตรชมภาพยนต์ ฟรี 1 ใบ
(มูลค่า 260 บาท)

เงื่อนไข

- จำกัด 1 คูปองต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน

- จำกัดรวม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ

- แลกคะแนนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณศูนย์ฯ

redeem redeem

ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ

Beauty &
Clinic Service

BEAUTRIUM

GANGNAM CLINIC

INFINITY MEDICAL CLINIC

Fashion

BATA

CROCS

DIAMOND FOR YOU

FITFLOP

G-SHOCK CASIO

LOOKER

MONA

NGG

POMELO

ROOL

SINCE20

SKECHERS

SUGAR FAMILY

HANGTHONG WHANG TOH KANG YAOWARAJ

Specialty

AUM PHUN

DOUBLE GOOSE

FUN CITY

LUXURY MON RONGRAM SIX STAR

PRO CLEAN

RESTER CHAIR

THAEN RAK

WAGASHI

Food & Beverage

AUNTIE ANNE'S

KATSUYA

MIKUCHA

MISTER DONUT

OISHI RAMEN

OOTOYA

PEPPER LUNCH

SHABUSHI BY OISHI

STARBUCKS COFFEE

Technology

ADVICE

BIG CAMERA

I STUDIO

IT CITY

MAITREECHIT

OPPO

RATCHANON

SAMSUNG