banner banner_mb

โปรโมชันบัตรเครดิต

• รายการส่งเสริมการขายจากบัตรเครดิตทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล/เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิตและเซลล์สลิปบัตรเครดิต มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนภายในศูนย์การค้าภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น 

• ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี 

• บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% โดยไม่ต้องแลกคะแนน เมื่อมียอดชำระเต็มจำนวนครบตามกำหนด หมวดช้อปปิ้ง เมื่อมียอดชำระแบบเต็มจำนวน 3,000 - 9,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดชำระแบบเต็มจำนวน 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/เซลส์สลิป/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ) หมวดร้านอาหาร เมื่อมียอดชำระแบบเต็มจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/เซลส์สลิป และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์จำนวน 300 สิทธิ์ ตลอดรายการ) ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 

• บัตรเครดิตอิออนรับ Magic Gift Card 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 5,000 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวัน/ตลอดรายการ จำกัดรวม 50 สิทธิ์/ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 

• บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% 30 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 

• บัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาทโดยไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกทุก 1,000 คะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 

• บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนเฉพาะหมวด  IT, Mobile, Camera, Jewelry & Watch, Optical, Education สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขายที่ร่วมรายการ

• บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เฉพาะที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 

• บัตรเครดิต ttb ผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์ สลิปทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch ก่อนวันสรุปยอดบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย